het-verschil-tussen-quarantaine-en-(zelf-)isolatie

Het verschil tussen quarantaine en (zelf-)isolatie

De evolutie van de epidemie kan u opvolgen aan de hand van de evolutie van de 7-daagse daggemiddeldes, en de vergelijking met de situatie één week eerder. Dat laat toe om duidelijk de trends te zien, los van schommelingen in de dagcijfers.

De statistieken in deze afbeelding zijn beschikbaar via d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/news/numbers_20200911_NL.pdf

Het verschil tussen quarantaine en (zelf-)isolatie

Quarantaine wordt toegepast als je mogelijk besmet bent met het virus, maar zelf (nog) geen symptomen hebt. Dat kan als je bijvoorbeeld op reis geweest bent in een risicogebied, of als iemand in je naaste omgeving besmet is. Als je daadwerkelijk besmet bent, kan het tot 14 dagen duren alvorens je zelf ziek wordt. Daarom duurt een quarantaine 14 dagen. Je zal tijdens de quarantaineperiode ook tweemaal getest worden: een keer in het begin. Is die test negatief, dan krijg je een tweede test rond dag 9. Is die ook negatief, dan zal je huisarts beslissen of je quarantaine eventueel kan ingekort worden.

(Zelf-)isolatie wordt toegepast op het moment dat je daadwerkelijk symptomen krijgt die op COVID-19 kunnen wijzen. Blijf in dat geval onmiddellijk thuis en contacteer je huisarts om je te laten testen. Blijkt daaruit dat je COVID-19 hebt opgelopen, blijf dan minstens 7 dagen thuis. Dat is de gemiddelde periode die nodig is om niet meer besmettelijk te zijn. Bij mensen met ernstige symptomen kan dat wat langer zijn. Je arts zal beslissen hoelang deze periode juist moet duren.

Bekijk het volledige dagelijkse rapport met de nationale epidemiologische situatie van het coronavirus.

De cijfers worden voortdurend bijgewerkt. Cijfers voor dezelfde periode, maar uit verschillende edities van het dagelijks rapport kunnen dus enigszins verschillen.

Actuele situatie op lokaal niveau

Op lokaal niveau kan u de situatie opvolgen via onze website. Deze toont de aanwezigheid van het coronavirus SARS-CoV-2 op gemeentelijk niveau op basis van 3 indicatoren:

  • De cumulatieve incidentie berekend over 7 dagen (aantal nieuwe gevallen in de afgelopen 7 dagen gedeeld door de bevolking van de gemeente, vermenigvuldigd met 100.000).
  • Het aantal opeenvolgende dagen dat er ten minste 1 nieuw geval werd gerapporteerd.
  • Het aantal dagen dat het aantal nieuwe gevallen stijgt vergeleken met de dag ervoor, gezien over een periode van 7 dagen.

2. Dagcijfers

De dagcijfers zijn online te raadplegen via het COVID-19 dashboard van Sciensano.

De bijhorende open datasets kunnen gedownload worden van onze website.

Het dashboard en de datasets worden dagelijks bijgewerkt om 09u00.

Het nieuwsbericht (dagelijks) en het epidemiologisch rapport (di-za) worden telkens om 9u gepubliceerd.

De cijfers van de nieuwe infecties worden ook in het weekend bijgewerkt. Die van de ziekenhuisopnames en overlijdens, beide langere termijnindicatoren, enkel op weekdagen.

Het virus is niet verdwenen uit ons land. Blijf dus de tips toepassen om jezelf en je familie te beschermen.

Bent u ziek (koorts, hoesten, ademhalingsproblemen,…)? Volg dan het advies van de FOD Volksgezondheid op en:

  1. blijf thuis
  2. neem rechtstreeks telefonisch contact op met uw arts
  3. volg de aanbevelingen op van de website https://www.info-coronavirus.be/nl/.